ติดต่อเรา

บริษัท ฟิลลิ่งแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด FEELING CARE (THAILAND) CO., LTD.

คุณพิรัชต์ (Mr.Phirat) 081-493-5333
คุณวรรณ (Mrs.Wan) 089-680-7333
โรงงาน (Factory) 034-327-059, 034-900-935
โทรสาร (Fax) 034-324-459
ที่อยู่ 1/2 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Address: 1/2 Moo 10, Phuthamonthon Sai 7, Thatalard, Sampharn, Nakornpathom, Thailand 73110

บริษัท ศิวะ เทคโนโลยี จำกัด SIVA TECHNOLOGY CO.,LTD.

คุณพิรัชต์ (Mr.Phirat) 081-493-5333
คุณวรรณ (Mrs.Wan) 089-680-7333
คุณมิ้น (Ms.Mint) 085-999-7399
โรงงาน(Factory) 034-900-933-4, 034-327-059, 087-939-7333
โทรสาร (Fax) 034-325-533
ที่อยู่ 55/5 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Address: 55/5 Moo 5, Phuthamonthon Sai 7, HormKet, Sampharn, Nakornpathom, Thailand 73110

บริษัท ไฮเพาเวอร์ คลีนนิ่ง จำกัด HI POWER CLEANING CO.,LTD.

คุณพิรัชต์ (Mr. Phirat) 081-493-5333
โรงงาน 087-939-5333, 034-327-059, 034-900-935
โทรสาร (Fax) 034-900-939
ที่อยู่ 1/2 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Address: 1/2 Moo 10, Phuthamonthon Sai 7, Thatalard, Sampharn, Nakornpathom, Thailand 73110

Skip to toolbar